Bên Kia Sự Chết Của Loài Người Là Gì?

Bên Kia Sự Chết Của Loài Người Là Gì?

“Điều gì xảy ra sau khi tôi chết?” “Ý nghĩa của cuộc đời sống nầy là gì?” “Sắp đến tận thế rồi phải không?” Đó là những câu hỏi nhiều người đặt ra và đó cũng là những đề tài mà mục sư Greg Laurie đã trình bày trong ba đêm chiến dịch Mùa Gặt (Harvest Crusade), tại miền Nam California.

Một số quý vị có tham dự những đêm nầy nhưng đa số quý vị có lẽ đã không đến dự được cho nên trong câu chuyện Phúc Âm hôm nay, tôi xin tóm lược những điểm chính của những đề tài vừa kể, đặc biệt là câu hỏi đầu tiên:

Điều gì xảy ra sau khi tôi chết?

Mỗi người trong chúng ta sẽ có những câu trả lời khác nhau tùy theo niềm tin của mình. Có người cho rằng chết rồi là hết, không còn gì nữa. Điều khó nói trong vấn đề nầy là huyền nhiệm sau cái chết. Không có ai đi qua cõi chết rồi sống lại để cho chúng ta biết bên kia cõi chết có gì.

Để có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng, chúng ta phải tìm đến với Đấng đã ban cho chúng ta sự sống. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta sự sống, cũng chính Ngài lấy lại, vì vậy lời dạy của Chúa cho chúng ta biết bên kia cõi chết có gì.

Lời Chúa dạy:

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu đoán xét”Hê-bơ-rơ 9:27

“Chết một lần rồi sau đó chịu phán xét” đó là quy luật Đức Chúa Trời đã định cho loài người. Chết một lần rồi chịu phán xét nghĩa là chết rồi không phải là hết mà còn có đời sau. Chết một lần hàm ý còn có cái chết thứ hai. Con người là cát bụi sẽ trở về cới cát bụi, nhưng đó chỉ là phần thân xác. Con người chúng ta không những chỉ có thân xác mà còn có linh hồn. Thánh Kinh cho biết:

“Bụi tro trở vào đất và thần linh về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó” – Truyền Đạo 12:7

Thần linh về nơi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, là vị quan án công bình, nên chúng ta phải chịu xét xử trước mặt Ngài. Con người tội lỗi mà còn có tòa án để phân xử và thưởng phạt thì Đức Chúa Trời Thánh Khiết chắc chắn phải có sự thưởng phạt của Ngài. Vì vậy nếu nói rằng chết rồi là hết hoặc không có xét xử thưởng phạt sau khi chết thì không một ai trong chúng ta cần phải sống thánh thiện đạo đức hay cần phải có niềm tin trên cõi đời nầy làm gì.

Thánh Kinh cho biết sẽ có tòa án trong ngày cuối cùng để xét xử tội nhân. Thánh Kinh mô tả phiên tòa đó như sau:

“Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa – Khải Huyền 20:11-15

Trước hết chúng ta thấy rằng những người bị xử ở đây không phải là người sống nhưng là người chết. Đúng như lời Chúa đã dạy: “Con người phải chết một lần rồi chịu phán xét.” Chết rồi không phải là hết nhưng chúng ta sẽ sống lại để chịu xét xử. Thánh Kinh dạy rõ ràng là: “Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có”. Con người dù chết dưới hình thức nào, ở đâu cũng đều sẽ sống lại để chịu xét xử.

Điều thứ hai thấy trong phiên tòa nầy là có hai quyển sách:

(1) Sách sự sống
(2) Những quyển sách khác

Sách sự sống là sách ghi tên những người được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi, không bị xét xử còn những quyển sách khác là những quyển sách mà dựa vào đó con người chịu xét xử. Thánh Kinh dạy: “Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Mỗi người bị xử đoán tùy công việc mình làm”  – Khải Huyền 20:12. Những quyển sách được mở ra là những quyển sách ghi chép lại mọi việc chúng ta làm trên cõi trần này và Thiên Chúa sẽ xét xử dựa vào những bằng chứng được ghi trong những quyển sách đó. Đức Chúa Giê-xu phán: Đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói” Những gì chúng ta nói và làm trong ngày hôm nay đều được ghi lại và đó sẽ là bằng chứng để xét xử chúng ta.

Thiên Chúa là Đấng công bình, phải xét xử nhân loại, nhưng Ngài cũng là Đấng đầy tình thương, Ngài không muốn cho một ai phải chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Vì vậy Thiên Chúa đã cung cấp cho con người một giải pháp để thoát khỏi án phạt trong ngày cuối cùng. Thiên Chúa không thể tự nhiên tha bổng cho con người vì làm như vậy, Chúa không còn là Đấng Thánh Khiết và Công Bình.

Công lý của Thiên Chúa phải được thi hành, nghĩa là phải có hình phạt cho tội lỗi. Thánh Kinh dạy:

“Đức Chúa Trời đã vì cớ tội lỗi sai chính con Ngài lấy thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong thân xác” – Rô-ma 8:3

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng trần, mang lấy hình hài thể xác của con người chúng ta và trong thân xác Chúa đã gánh tội lỗi của chúng ta. Chúa đã chịu hình phạt để chúng ta không phải chịu hình phạt, nhưng chúng ta phải tin nơi Chúa, công nhận cái chết của Chúa là cái chết thay thế cho mình.

Chỉ trong niềm tin đó, chúng ta mới nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa phải làm tất cả những điều nầy để cả hai bản tính thánh khiết và yêu thương của Ngài không bị vi phạm.

Thánh khiết phải hình phạt tội lỗi, yêu thương phải cứu rỗi con người. Con người muốn được cứu rỗi phải đặt đức tin nơi Chúa, công nhận cái chết thay thế của Ngài. Chỉ như vậy, chúng ta mới thỏa mãn cả hai bản tính thánh khiết và yêu thương của Thiên Chúa.

Chúa Cứu thế Giê-xu khi sống trên trần gian nầy đã tuyên bố:

“Quả thật, quả thật Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” – Phúc Âm Giăng 5:24

Điều gì sẽ xảy ra chúng ta sau khi chết? Kinh Thánh cho biết con người phải chết một lần rồi sống lại để chịu xét xử. Tuy nhiên chúng ta có thể thoát khỏi cuộc xét xử đó nếu chúng ta có tên trong sách sự sống.

Và để có tên trong sách sự sống, chúng ta chỉ cần làm một điều: nghe Lời Chúa và tin Ngài. Chúa phán: “Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.”Giăng 5:24. Chúng ta sẽ không bị xét xử nhưng sẽ từ cõi chết bước vào cõi sống.

Đối với người tin Chúa, chết không còn là một mối đe dọa hay điều gì đáng sợ vì mỗi người đã tin Chúa đều có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng: “Lìa bỏ thân xác nầy là ở với Chúa”. Người tin Chúa sẽ không bị xét xử trong ngày cuối cùng và bất cứ lúc nào người đó từ giã cõi đời nầy cũng sẽ được đối diện với Chúa ngay.

Đó là tin mừng cứu rỗi, đó là Phúc Âm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Nếu phải từ giã cõi đời nầy hôm nay, bạn sẽ đi về đâu? Cái chết không chừa một ai, không buông tha ai cả, nhưng cuộc sống bên kia cái chết tùy nơi chúng ta, mỗi người chúng ta đều có thể lựa chọn và quyết định. Bạn quyết định như thế nào? Hãy nghe Lời Chúa phán:

“Quả thật, quả thật Ta nói cùng các ngươi ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” – Phúc Âm Giăng 5:24

Bạn đã nghe Lời Chúa nhưng đã đặt lòng tin nơi Ngài chưa?

Bạn hãy tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời mình, hưởng ơn phước thật của Ngài cũng như trở về cùng Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng. Xin bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Cha Thiên Thượng con cám ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội không xứng đáng nhận điều đó, nhưng Ngài là Đấng yêu thương và cũng là Đấng công bình phải hình phạt tội nhân. Vì vậy Ngài đã ban Chúa Jêsus để chết đền tội thay cho con. Giờ đây con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.”

Xin hoan nghênh và chúc mừng bạn gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bạn cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *