Tất Cả Mọi Người Đều Chịu Phán Xét?

Tất Cả Mọi Người Đều Chịu Phán Xét?

Đúng như vậy, mọi người trong chúng ta đều phải ứng hầu trước mặt Chúa để chịu phán xét. Không ai thoát khỏi sự phán xét đó cả. Kinh Thánh cho biết có ba tòa án – Tòa Án cho Các Quốc Gia, Tòa Án Đấng Cơ Đốc và Tòa Án Trắng Vĩ Đại.

“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả những việc kín giấu, dù thiện hay ác” – Truyền Đạo 12:14 BTTHĐ.

maxresdefault

Tòa Án cho Các Quốc Gia là lúc Chúa tách rời người ta như người chăn phân chiên và dê – Ma-thi-ơ 25:31-33. Tòa án này xảy ra sau Cơn Đại Nạn với mục đích xác định ai được vào nước nghìn năm bình an.

Tòa Án Đấng Cơ Đốc là nơi các Cơ Đốc nhân đến để “Nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” – 2 Cô-rinh-tô 5:10. Đây không phải là tòa hình phạt vì đối với Cơ Đốc nhân, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được đáp ứng đầy trọn tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua Chúa Giê-xu Cơ Đốc, tội nhân được kể là công chính. Tại tòa án này, Cơ Đốc nhân sẽ nhận lấy phần thưởng vì “công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra… Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình” – 1 Cô-rinh-tô 3:13-14.

Tất cả những người không tin nhận Chúa sẽ ứng hầu trước “một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên” – Khải Huyền 20:11 để chịu xét xử tùy theo việc họ đã làm (câu 13). Những người không có tên trong sách sự sống sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời (câu 15).

jesus-coming-back

Có người tin ba cuộc xét xử này là một, mặc dù các tòa án này được đề cập đến nhiều lần khác nhau trong Kinh Thánh, nhưng kết quả của cuộc xét xử là người tin Chúa sẽ được hưởng Nước Trời và được phần thưởng, còn người không tin sẽ bị đoán phạt đời đời nơi hồ lửa – Khải Huyền 20:11-15; Ma-thi-ơ 25:46.

Dù là một hay là ba cuộc xử án, chúng ta biết chắc chắn sẽ có một phiên tòa tối hậu. Chúng ta cũng biết rõ rằng không điều gì có thể giúp cho một người thoát khỏi bị xét xử trong ngày xử đoán, ngoại trừ máu sinh tế của Chúa Cứu Thế và không một ai có thể thoát khỏi hình phạt đời đời nếu người đó đã coi thường và bỏ qua sự cứu rỗi lớn lao từ Chúa Cứu Thế.

Thư Hê-bơ-rơ 9:28 khẳng định: “Đấng Cơ Đốc đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho người chờ đợi Ngài.” Như mọi người, Chúa Giê-xu đã chịu chết một lần. Nhưng khác với mọi người chịu chết một lần rồi chịu phán xét, Chúa Giê-xu chết một lần rồi sống lại để phán xét.

LA GLORIA DE DIOS

Bạn sẵn sàng ứng hầu trước tòa án tối hậu của Chúa chưa?

Nếu bạn thật sự muốn thoát khỏi hình phạt đời đời trong ngày phán xét cuối cùng dành cho cả nhân loại. Thì ngay bây giờ hãy đến với Chúa Giê-xu qua lời cầu nguyện dưới đây, để huyết của Ngài rửa sạch tội lỗi của bạn và bạn sẽ nhận được sự cứu rỗi từ Ngài:

“Chúa ôi, Con nhận ra rằng con là một tội nhân và không thể đến được thiên đàng bằng những công đức của bạn thân con. Bây giờ đây con xin đặt đức tin vào Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời rằng Ngài đã chết thay cho tội lỗi của con và Ngài đã sống lại từ cõi chết để ban cho con sự sống đời đời. Xin Ngài tha thứ cho những tội lỗi của con và giúp con sống cho Ngài. Con cám ơn Ngài vì đã chấp nhận con và ban cho con sự sống vĩnh hằng”.

Quý vị cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh và chúc mừng quý vị gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *