Có Phải Tất Cả Những Điều Kinh Thánh Nói Đều Xảy Ra?

Có Phải Tất Cả Những Điều Kinh Thánh Nói Đều Xảy Ra?

I. Nếu nghiên cứu, bạn sẽ thấy có chừng 2,000 điều Kinh Thánh nói trước đã xảy ra. Riêng những lời Kinh Thánh tiên tri về Đức Chúa Giê-xu, có chừng 360 lời đã ứng nghiệm Còn những điều Kinh Thánh nói trước về ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại và tận thế, chính là những điều bạn thấy đang xảy ra và sắp xảy ra.

Nhìn tình hình chung, bạn thấy có những nhân vật xuất hiện trên chính trường quốc tế, và họ có uy quyền lớn đến nỗi có thể thay đổi cả hệ thống chính trị và tôn giáo thế giới. Tình hình kinh tế thế giới sau khi bị suy sụp cách nhanh chóng (đang xảy ra), những nhân vật kia bây giờ lại ra tay kiểm soát kinh tế chặt chẽ với mục đích gì, họ sẽ khiến cho tình hình trở nên tốt hơn hay tệ hại hơn?

Họ là ai? Có hai nhân vật chính:

1/ Anti-christ (kẻ phản Chúa) là nhân vật nắm quyền chính trị thế giới.

2/ Tiên tri giả là nhân vật nắm quyền tôn giáo. Cả thế giới chỉ có một tôn giáo mà thôi. Tiên tri giả đề cao và vâng phục Anti-christ, bắt mọi người phải thờ Anti-christ.

Thêm vào đó, đây là một số những việc hai nhân vật này làm:

Anti-christ đứng ra xác nhận một hòa ước ký kết giữa người Do-thái và người Palestine, hòa ước này sẽ được thi hành trong 7 năm (sắp xảy ra).

peace-israel-palestine

Theo hòa ước này, người Do-thái sẽ được xây lại đền thờ trên nơi đền thờ cũ của họ đã bị phá đổ (Temple Mount), vì Người La-mã đã phá đền thờ và thành Giê-ru-sa-lem năm 70 SCN.

Còn người Palestine được công nhận là một quốc gia, có lãnh thổ gồm vùng phía Tây sông Jordan (West Bank), Gaza và phía Đông thành Giê-ru-sa-lem.

West_Bank_&_Gaza

Anti-christ sẽ vào trong đền thờ người Do-thái vừa xây xong, tự xưng mình là Đức Chúa Trời (sẽ xảy ra sớm).

Tiên tri giả sẽ bắt mọi người thờ lạy Anti-christ như một vị thần

Ai không thờ lạy Anti-christ sẽ không được mua và bán, kể cả thực phẩm. Vì vậy, nhiều người sẽ thờ lạy nó để có thực phẩm cho mình và gia đình (sẽ xảy ra).

Kinh Thánh nói trước: Ai thờ nó và nhận dấu hiệu của nó để được mua và bán, sẽ phải chịu chung hình phạt với nó: bị bỏ vào hồ lửa đời đời (Khải 14:9-12).

Kinh Thánh cũng cho biết: Anti-christ chỉ được hoạt động trong một thời gian hạn định là 3 năm rưỡi (Khải 13:5).

Vậy nếu ai thờ lạy nó để được quyền lợi nó cho, tức là được mua và bán, họ chỉ được thoải mái trong 3 năm rưỡi. Nhưng rồi họ sẽ vào hồ lửa với nó đời đời. Hãy so sánh thời gian 3 năm rưỡi với thời gian đời đời, không bao giờ chấm dứt. Ba năm rưỡi là vô cùng ngắn ngủi (không được cả 1/triệu hay 1/tỷ của đời đời).

Vậy, đừng ai chọn thoải mái 3 năm rưỡi, mà phải chịu lửa thiêu đốt đời đời, mãi mãi. Ai không thờ Anti-christ sẽ được sống đời đời với Chúa là Cha Thiên thượng. Ngài yêu thương ta, muốn ta hạnh phúc đời đời với Ngài, vì Ngài đã tạo dựng nên ta.

II. Sự lừa dối

Đức Chúa Giê-xu đã nhắc nhở các môn đồ Ngài nhiều lần về sự lừa dối, dỗ dành. Anti-christ và tiên tri giả sẽ dùng lời nói khéo léo dỗ nhiều người theo nó, thờ nó, để thu gồm các tôn giáo lại làm một. Chúng nó vô cùng khéo léo, gian ngoa, đến độ đi lừa dối cả những người được chọn của Chúa (đang xảy ra), dùng nhiều dấu kỳ, phép lạ để thuyết phục nhiều người (Mat 24:24).

Một số người nghe theo chúng nó và bỏ đức tin chân chính, nhận một đức tin giả tạo. Ngay cả những người trong Chính thống giáo và các hệ phái Tin Lành cũng bị lừa dối (đang xảy ra).

Người ta có thể đi đến sự thỏa hiệp giáo lý, ngay cả những giáo lý chủ yếu của đức tin. Xin Chúa giúp chúng ta giữ vững đức tin, biết đâu là Chân lý, đâu là giả mạo để khỏi bị lừa dối mà mất linh hồn.

III. Chuyện gì xảy ra?

Khi có một số người được Chúa đem đi cách đột ngột, những người còn ở lại sẽ bối rối, không biết chuyện gì xảy ra. Kinh Thánh đã nói trước về việc này trong 1 Tê 4:16, 17: “Vì sẽ có hiệu lệnh thét lên, tiếng của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời, chính Chúa từ trời sẽ giáng xuống, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước nhất; rồi đến chúng ta là những người đang sống còn ở lại, sẽ được cất lên trong đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như vậy chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi.”

hinh Chua gie-xu - jesus - cdnvn - tai lam

Lúc ấy, Anti-christ và tiên tri giả sẽ tìm cách trấn an mọi người bằng những lời lẽ dối trá thường tình của chúng nó để giải thích việc một số người được Chúa đem đi. Dù chúng nó nói gì đi nữa, những người ra đi là những người tin Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết thay cho họ, vì tội của họ.

Chỉ có Đức Chúa Giê-xu Christ là Con Một của Đức Chúa Trời mới có khả năng cứu người tin Ngài. Còn Anti-christ và tiên tri giả là tay sai của Sa-tan, không những không cứu được ai, mà chính chúng nó và những ai thờ nó đều sẽ bị quăng vào hồ lửa, chịu hình phạt đời đời.

Chỉ có một Đấng Christ là Đức Chúa Giê-xu Christ ở Na-xa-rét, là Con Đức Chúa Trời. Ngài đã giáng sinh cách đây trên 2,000 năm, đã chịu chết trên cây thập tự tại đồi Gô-gô-tha vì tội của chúng ta. Sau 3 ngày, Ngài đã sống lại vào Lễ Phục sinh, vì Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ai tin Ngài đã chết thay cho mình, vì tội của mình thì được sự sống đời đời.

Những người đã ra đi là những người đã biết mình là người có tội, chỉ nhờ tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu tội của mình, chịu hình phạt thay cho mình, chết trên thập tự giá để cứu mình. Vì thế, họ đã được Chúa đem đi để ở với Chúa đời đời.

Các bạn thân mến, hãy tin Đức Chúa Jê-sus như những người đã ra đi để rồi cũng được Chúa cứu như họ.

Đây là cách duy nhất để được sự sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ai tin Ta, thì được sự sống đời đời. Ai không tin Ta, sẽ chẳng có sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời tiếp tục ở trên người đó.” (Giăng 3:36)

Bạn hãy tin Đức Chúa Jê-sus. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu chết thay cho ta, vì Ngài yêu ta. Còn những kẻ lừa dối này không bao giờ chết thay cho ai cả. Đừng nghe lời chúng nó.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *