Bạn Ở Đâu Trong Cõi Đời Đời?

Bạn ở đâu trong cõi đời đời?

Sự cứu chuộc đời đời là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Dù chúng ta có thành công đến đâu cũng là vô nghĩa nếu chúng ta bị hư mất linh hồn trong Hỏa ngục, chúng ta mất tất cả. Trong Ma-thi-ơ 16:26, Đức Chúa Giê-xu phán, “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì ngươi lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Không có cái gì trên thế gian này xứng đáng để chúng ta phải mất linh hồn mình.

Linh hồn chúng ta đáng giá hơn nhiều so với cả thế gian và mọi thứ trong nó. Linh hồn chúng ta là phần sẽ tiếp tục sống và đi vào cõi đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán về cõi đời đời như sau Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. – Ma-thi-ơ 25:46.

Chịu hình phạt đời đời trong Hỏa ngục và cuộc sống đời đời trên Thiên đàng đều kéo dài đời đời, không có sự kết thúc. Chúng ta không thể chấp nhận bị mất linh hồn mình và bị phạt đời đời trong ngọn lửa của Hỏa ngục, vì hình phạt sẽ không bao giờ kết thúc.

ob_700296_maxresdefault

Về cõi đời đời, chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai nơi: Thiên đàng hay Hỏa ngục. Thiên đàng thật tuyệt vời, chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi Thiên đàng như thế nào nhưng Đức Chúa Giê-xu có phán kẻ kiếm được thì ítMa-thi-ơ 7:14. Thiên Đàng được Đức Chúa Giê-xu miêu tả rằng có rất nhiều chỗ ở – Giăng 14:1-3.

Trong Khải huyền 21:4, có chép “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự trên đã qua rồi.”. Thiên đàng thật không thể miêu tả nổi, vì “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những điều ấy cho những ai yêu mến Ngài.” – Cô-rinh-tô I 2:9

Hỏa ngục thì trái ngược với Thiên đàng. Hỏa ngục thật khủng khiếp đến nỗi chúng ta không thể nào hiểu thấu được sự tra tấn kinh hoàng như thế nào với tiếng khóc lóc, than vãn và nghiến răng không dứt – Ma-thi-ơ 8:12. Đức Chúa Giê-xu phán kẻ vào đó cũng nhiềuMa-thi-ơ 7:13 Những người vào đó sẽ bị “quăng xuống hồ lửa và diêm…chúng nó sẽ chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.Khải huyền 20:10. Người nào kết thúc đời mình trong Hỏa ngục chỉ có thể tự oán trách chính mình. Chính họ đã chọn con đường đi vào đó.

Cả Thiên đàng và Hỏa ngục đều tồn tại đời đời – Ma-thi-ơ 25:46. Cả hai đều kéo dài đời đời. Đại đa số người đang sống một cuộc sống như thể họ không tin có cuộc sống đời đời. Sa-tăng đã khiến họ có một trạng thái tự mãn. Để chúng ta có thể chắc chắn mình sẽ không vào Hỏa ngục mà sẽ lên Thiên đàng, chúng ta phải chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và lựa chọn mình”- 2 Phi-e-rơ 1:10

Nếu hôm nay bạn chết bạn có chắc chắn, không một chút nghi ngờ rằng bạn sẽ lên Thiên đàng không? Chúng ta sẽ không lên Thiên đàng do ngẫu nhiên. Đây là một câu hỏi mà chúng ta sẽ không thể chịu đựng nổi nếu chúng ta quyết định sai, vì đời đời là vĩnh cửu. Đến một ngày nào đó từng người trong chúng ta sẽ biết được câu trả lời thực sự cho câu hỏi này, “vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời”- Rô-ma 14:10. Từng người trong chúng ta đều có hai cuộc hẹn đã xác định và chúng ta chắc chắn phải thực hiện. Đó là “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét”- Hê-bơ-rơ 9:2.  Hai cuộc hẹn này: cái chết và sự phán xét không thể bị hủy bỏ; chúng ta phải thực hiện chúng.

jesus-coming-back

Kinh Thánh chép, “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” – Châm ngôn 14:12. Cảm giác hay suy nghĩ của chúng ta không phải lúc nào cũng đúng và đáng tin cậy, mà chỉ có Kinh Thánh mới là đúng vì là lời của Thượng-đế.  Chúng ta không được mắc sai lầm về sự cứu chuộc đời đời của chúng ta khi đi theo điều “coi dường như chính đáng” đối với chúng ta, hay do chúng ta “cảm thấy trong lòng”.

Chúng ta không có cơ hội thứ hai trong Ngày Phán Xét để làm lại cho đúng. Chúng ta phải làm đúng ngay trong cuộc đời này. Trong A-mốt 4:12, chúng ta đã được phán bảo “khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi”. Trong ngày phán xét, chúng ta hoặc đã sửa soạn hoặc chưa sửa soạn. Thiên đàng là một nơi đã sửa soạn cho người đã sửa soạn. Chúng ta không thể hy vọng hay mong ước con đường của chúng ta sẽ dẫn lên Thiên đàng.

Đức Chúa Trời không muốn một ai bị hư mất. Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. – I Ti-mô-thê  2:4, nhưng đa số người sẽ bị hư mất đời đời. Trong Ma-thi-ơ 7:13-14, Đức Chúa Giê-xu đã cảnh báo chúng ta hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.

Đây không phải là một ý tưởng vui mà nó khiến tôi phải chú ý. Đức Chúa Giê-xu phán đại đa số người sẽ kết thúc bằng sự hư mất đời đời trong Hỏa ngục và chỉ có ít người được cứu. Thật đáng buồn, đại đa số người đang đi trên con đường khoảng khoát dẫn đến hình phạt đời đời mà không hề nhận biết. Chúng ta phải suy nghĩ thật nghiêm túc lời cảnh báo này của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Giê-xu phán, Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”Ma-thi-ơ 6:33. Ưu tiên số một của chúng ta trong cuộc đời này phải là lên Thiên đàng và ở với Đức Chúa Trời mãi mãi. Không có điều gì quan trọng hơn điều này. Chúng ta không thể để mất Thiên đàng. Nhưng tất cả chúng ta đều phải chọn lựa nơi nào chúng ta sẽ sống đời đời. Chỉ có một cách, để hiểu được đời đời là lâu như thế nào, chúng ta hãy nghĩ rằng sau khi chết chúng ta đã ở trên Thiên đàng hay Hỏa ngục hàng tỷ năm, cõi đời đời cũng chỉ mới bắt đầu.

Đức Chúa Giê-xu Christ đã công bố: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” – Giăng 10:28-29. Chúng ta nằm trong lòng bàn tay của Chúa Cha và Chúa con. Liệu ai có thể lấy ta từ tay của Chúa?

Ê-phê-sô 4:30 nói rõ tín hữu là những người “được đóng ấn cho đến ngày cứu chuộc (đến thiên đàng)” Nếu tín hữu không có sự sống đời đời thì dấu ấn không có giá trị đến ngày ấy, mà chỉ có hiệu lực đến ngày ta lại mắc lỗi, đến ngày ta nghi hoặc đức tin của mình. Giăng 3:15-16 nói với chúng ta bất cứ ai tin Chúa Giê-xu Christ đều được “Sự sống đời đời”. Nếu một người được hứa cho sự sống đời đời nhưng sau đó bị lấy mất thì đó không phải là“Sự sống đời đời”. Nếu sự sống đời đời không bảo đảm cũng có nghĩa là những lời hứa về đời sống vĩnh hằng chép trong Kinh Thánh đều là giả dối.

maxresdefault

Luận cứ mạnh mẽ nhất về sự sống vĩnh hằng là Rô ma 8:38-39 “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta.”

heaven-child-god

Sự sống đời đời đặt nền tảng trên tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những người Ngài đã cứu chuộc tội. Điều này có được là bởi huyết của Chúa Giê-xu Christ, lời hứa của Đức Chúa Cha và được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh.

Vì vậy, chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu mới đảm bảo cho bạn sự sống đời đời.

Nếu bạn muốn nhận quà tặng là sự sống đời đời trên thiên đàng từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ:

  • Nếu bạn thật sự ăn năn (từ bỏ) tội lỗi của bạn,
  • Đặt đức tin của bạn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu
  • Và tiếp nhận quà tặng sự sống đời đời
  • thì giờ đây bạn là con của Chúa mãi mãi!

Dưới đây là lời cầu nguyện gợi ý:

“Lạy Thượng Đế, con cám ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội không xứng đáng nhận điều đó, nhưng Ngài là Đấng yêu thương và cũng là Đấng công bình phải hình phạt tội nhân. Vì vậy Ngài đã ban Chúa Giê-xu để chết đền tội thay cho con. Giờ đây con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.”

Nếu đây là lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng của bạn, hãy xem Chúa Giê-xu hứa gì cho những ai tin Ngài:

“Quả thật, quả thật! Ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời” – Giăng 6:47

Xin hoan nghênh và chúc mừng bạn đã gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *