Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 6)

Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn

Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 6)

III. Sự Hình Thành Các Tôn Giáo

Đức Chúa Trời cho phép loài người thờ phượng Lu-si-phe kẻ sa ngã như thần của đời này (2 Cô-rinh-tô. 4:4). Đây là lý do tại sao tôn giáo trên thế giới được hình thành. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét nguồn gốc của các tôn giáo và quá trình phát triển của chúng. Để làm được việc này, chúng ta cần phải học nhiều hơn về vườn Ê-đen (Sáng thế 2:8), nơi tổ tiên loài người được sinh ra.

A. Cái Nôi Của Nhân Loại

Kinh Thánh ghi lại nơi bắt nguồn của loài người như thế này: “Một dòng sông chảy ra từ Ê-đen để tưới vườn và từ đó chia làm bốn nhánh.

  • Nhánh thứ nhất tên Phi-song chảy quanh đất Ha-vi-la là nơi có vàng (vàng xứ này rất tốt, cũng có nhũ hương và bích ngọc).
  • Nhánh sông thứ hai tên Ghi-hôn chảy quanh xứ Cút.
  • Nhánh sông thứ ba tên Ti-gơ chảy về phía đông A-si-ri.
  • Nhánh sông thứ tư tên Ơ-phơ-rát. CHÚA, Đức Chúa Trời đem người đặt vào vườn Ê-đen để canh tác và chăm sóc vườn”(Sáng thế 2:10-15).

Hai con sông được ghi lại trong phân đoạn Kinh Thánh này là sông Ơ-phơ-rát và sông Ti-gơ, chúng vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay, nhưng hai con sông còn lại bị biến mất do ảnh hưởng của trận Hồng Thuỷ (2458 TCN, Sáng thế 7:1-24).

Như vậy loài người đã sống đầu tiên trong vườn Ê-đen. Có hai giả thuyết về vị trí của vườn Ê-đen. Giả thuyết đầu tiên gọi là Giả thuyết Phương Bắc. Có nhiều nhà thần học cho rằng vườn Ê-đen nằm ở xung quanh Thổ Nhĩ Kỳ, gần núi A-ra-hát. Sáng thế 2:10 ghi lại rằng một con sông chảy ra từ vườn Ê-đen để tưới vườn. Họ cho rằng nơi khởi nguồn của con sông này là núi A-ra-hát ở phía Bắc.

Giả thuyết thứ hai gọi là Giả thuyết Phương Nam. Giả thuyết này cho rằng vườn Ê-den nằm ở khu vực đồng bằng giao nhau của hai con sông ơ-phơ-rát và Ti-gơ, còn gọi là vịnh Ba Tư của I-rắc ngày hôm nay. Vị trí này được gọi là Lưu vực Lưỡng Hà tiếng Hy-lạp là Mê-sô-pô-ta-mia hay Ba-by-lôn. Quê hương của Áp-ra-ham, U-rơ xứ Canh-đê, và Ba-by-lôn nơi tháp Ba-bên được xây dựng (Sáng thế 11:9) đều ở trong khu vực này. Các sách lịch sử đều dạy rằng cái nôi của nền văn minh nhân loại đầu tiên là ở Lưu Vực Lưỡng Hà.

Bốn con sông khởi nguồn từ vườn Ê-đen. Từ ‘khởi nguồn’ trong tiếng Hê-bơ-rơ là ‘yatsa’, có nghĩa là ‘(nước) chảy ra’ hoặc là (nước) gặp nhau. Vì vậy, vị trí của vườn Ê-đen phải là nơi gặp nhau của bốn con sông, trong trường hợp này, vị trí hợp lí của vườn Ê-đen là ở trong vùng đồng bằng phía nam (xin vui lòng xem bản đồ 1).

Một nền tảng nữa bổ sung cho Giả thuyết Phương Nam là khối lượng dầu hoả có trong vùng. Đã có số lượng lớn loài người, súc vật, núi đồi, cây cối, v.v… xung quanh vườn Ê-đen. Trong cơn Đại Hồng Thuỷ vào thời Nô-ê, tất cả các sinh vật bị chôn vùi khi mặt đất bị rúng động do các trận động đất (Sáng thế 7:11).

Các nhà học giả cho rằng khi một sinh vật sống bị chôn vùi bất ngờ với áp suất cao, nó sẽ sản xuất ra dầu hoả. Gần đây, nước A-rập Xê-út có trữ lượng dầu lửa lớn nhất trên thế giới, và lượng dầu này đặc biệt tập trung tại vùng Vịnh Ba Tư. Ngoài ra, l-rắc, gần Vịnh, cũng có trữ lượng dầu hoả rất lớn. Khi xem xét vấn đề này, quan điểm của Giả thuyết Phương Nam về vị trí của vườn Ê-đen ở Vịnh Ba Tư là thuyết phục hơn.

1

Bản đồ 1. Hai giả thuyết về vị trí của vườn Ê-đen

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *