Biết Trời Và Thờ Trời

Không có sự hiểu biết nào quý hơn và cao cả hơn là biết Ông Trời là ai? Ngài đã làm gì cho chúng ta? Ngài muốn chúng ta làm gì?

Biết Luật Trời

Trong mười điều luật Đức Chúa Trời truyền cho nhân loại tuân giữ có hai điều luật nổi bật mà người Việt chúng ta cần lưu ý: “Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác” và “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.”

Có một Luật sư hỏi Chúa Giê-su:

– “Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?”

Chúa Giê-su đáp: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:35-39).

Luật Trời thứ nhất và lớn hơn hết là chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời.

Biết Tánh Trời

Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ chính mình Ngài cho nhân loại qua thiên nhiên và qua Kinh Thánh. Kinh Thánh là quyển sách duy nhất có ghi chép tất cả những gì chúng ta muốn biết về Trời và chương trình của Ngài. Qua Kinh Thánh chúng ta biết được thuộc tính của Trời.

“Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng thế ký 1:1). “Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 90:2). “Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải do có người dựng nên, mà Đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 3:4).

“Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:1). “Ta là Đấng tự hữu hằng hữu” (Xuất Ai-cập 3:14).

Đức Chúa Trời là Đấng Thần Linh. Ngài là Đấng hằng sống có thuộc tính vô hạn và vĩnh cửu, Ngài có bản tính khôn ngoan, thánh khiết, công bình, thiện hảo, chân thật và yêu thương. Thuộc tánh và bản tánh Ngài không hề thay đổi.

Hành động và lời nói của Ngài luôn luôn phù hợp với bản tính của Ngài.

Biết Sợ Trời

Chúa Cứu Thế dạy: “Đừng sợ kẻ giết thể xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ” (Lu-ca 12:4-5).

Đức Chúa Trời là Đấng phán xét công bình. Dù sống hay chết, dù được thưởng hay bị phạt, không một người nào có thể chê trách sự phán xét công chính của Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng đáng sợ, không thể coi thường.

Biết Lòng Trời

Lòng Trời thánh khiết nhưng lòng Trời cũng yêu thương và kiên nhẫn.

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta (1 Giăng 4:7-10).

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9).

Biết Việc Trời Làm

Đức Chúa Trời luôn luôn đi trước chúng ta. Ngài làm thay chúng ta những việc chúng ta không làm được. Ngài sáng tạo thế giới, và muôn vật cho chúng ta hưởng. Ngài lập ra chương trình cứu rỗi và thực hiện chương trình đó thay cho nhân loại. Ngài đã làm mọi việc tốt lành cho chúng ta.

“Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó.

16 Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình,

17 dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng” (Công vụ 14:15-17).                                                               

Biết Thờ Trời

“Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng” (Giăng 4:24). Loài người là sinh vật duy nhất trên thế giới biết tôn thờ. Nhưng nhiều người đang thờ các tạo vật thay vì thờ Đấng sáng tạo.

Kinh Thánh nhận xét, “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men (Rô-ma 1:18-25).

Bạn biết không, thờ người và thờ các hình tượng do người tạo nên thay vì thờ Trời là chọc giận Đức Chúa Trời.

Biết Có Ngày Chầu Trời

Chúng ta cần biết chắc chỉ có một Đức Chúa Trời và một ngày kia chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Ngài để chịu Ngài phán xét. Sớm hay muộn hết thảy chúng ta đều phải chầu Trời. Có người bị phạt và có người được thưởng.

Kinh Thánh cảnh cáo, “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem những điềụ mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (Truyền đạo 11:9).

Dĩ nhiên lời cảnh cáo nầy áp dụng cho tất cả mọi người. Sự phán xét của Đức Chúa Trời là chung thẩm và công bình. Không có toà án nào khác hơn, cũng không có cơ hội nào khác nữa. “Khá sữa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi!”

Kinh Thánh khẳng định chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất. Ngài sáng tạo, Ngài bảo tồn, Ngài cưú rỗi và Ngài phán xét. Chúng ta không nên lẫn lộn triết lý mơ hồ của người đời với chân lý rõ rệt của Trời.

Nhiều người Việt đã noi gương các dân tộc khác trở lại cùng Đức Chúa Trời đã đang ‘làm vinh hiển Danh Ngài và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi.”

Mong bạn BIẾT TRỜI VÀ THỜ TRỜI HÔM NAY.

Bạn có thể trực tiếp đến với Ngài bằng lời cầu nguyện chân thành và vắn tắt:

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con muốn được sự sống đời đời trong Ngài. Con xin đặt niềm tin nơi sự hi sinh của Ngài trên thập tự giá. Con muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Xin Ngài tiếp nhận con làm con của Ngài để con được vào nước thiên đàng của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.”

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *