Biết Rõ Điều Bạn Tin

Khi còn trẻ con, nhiều người trong chúng ta thường chơi trò “Đưa Chuyện”. Sau khi đứng thành hàng, đứa trẻ đầu dẫy sẽ nói một câu chuyện. Rồi, câu chuyện được truyền theo hàng người, để mỗi trẻ có dịp nghe và kể lại cho người khác. Điểm chính của trò chơi là để xem câu chuyện được biến đổi như thế nào khi nó truyền đến người cuối trong hàng. Khá thú vị là câu chuyện tại cuối hàng ít khi giống với những gì được kể ở đầu hàng.

Buồn thay, Phúc-âm có thể bị bóp méo trong cùng một cách. Vào lúc Chúa Giê-su được cất lên trời, Ngài đã ra lệnh các môn đồ truyền đạt Lời Ngài ra khắp nơi cho mọi kẻ hư mất cũng như cho thế giới tội lỗi. Sứ điệp của Chúa là 100% trong sáng không tì vết. Các môn đồ đã làm theo lời Chúa Giê-su, nhưng khi Phúc-âm được truyền ra thì cơ hội của sự lầm lạc đã nổi lên. Ở đâu có các sứ-đồ giảng dạy, thì các giáo sư giả cũng mau chóng bước theo để dạy Hội-thánh tuân thủ các điều luật và phép tắc mà chính Đức Chúa Trời không đòi hỏi. Hai ngàn năm đã trôi qua kể từ khi Chúa Giê-su bước đi trên đất này. Chuỗi thời gian dài không tránh khỏi đó đã mang đến nhiều cơ hội hơn cho sự thật của Đức Chúa Trời bị làm lệch lạc đi. Sứ đồ Phao-lồ đã cảnh báo cho Ti-mô-thê về vấn đề này khi ông viết:

 “Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện hoang đường.” (2 Ti-mô-thê 4:3-4)

Giáo thuyết giả (ngụy giáo) đang chồm lên trong thế giới của chúng ta. Chúng ta bị vây quanh bởi các niềm tin cùng các hướng dẫn không phù hợp với thẩm định loại trừ là Lời Đức Chúa Trời. Cứu Chúa không chỉ muốn chúng ta đến để nhận biết Ngài là Đấng Giải Cứu, nhưng Ngài cũng mong muốn hết cả mọi người, “đạt đến sự hiểu biết chân lý.” (1 Ti-mô-thê 2:3-4). Trong đại mạng lệnh, Đức Chúa Giê-su truyền cho các môn đồ đưa Phúc-âm của Ngài vào trong thế gian. Nhưng làm thế nào để các Cơ-đốc nhân chúng ta sẽ quảng bá Lời Ngài nếu chúng ta không hiểu biết những gì mình tin cậy? Sứ-đồ Phi-e-rơ nói cho các tín hữu Cơ-đốc:

“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành;” (1 Phi-e-rơ 3:15-16).

Mặc dù ngụy giáo không lớn rộng vào thời của Phi-e-rơ, nhưng ông đã biết các tín hữu sẽ luôn luôn bị cám dỗ bởi sức hấp dẫn của tà thuyết. Trong thư tín 2 Phi-e-rơ 2:1-3, ông nói, “Nhưng cũng có những tiên tri giả trong dân chúng, cũng như có các giáo sư giả giữa vòng anh chị em. Họ sẽ bí mật đưa vào những tà giáo hủy hoại, ngay cả chối bỏ Chúa quyền oai là Đấng đã mua chuộc họ, chuốc lấy sự hủy diệt nhanh chóng cho chính họ. Có nhiều người sẽ đi theo đường xấu hổ của họ và vì họ mà con đường lẽ thật bị xúc phạm. Họ vì tham lam sẽ bịa đặt nhiều chuyện để bóc lột anh chị em. Sự đoán xét dành cho họ vẫn sẵn sàng từ lâu và sự hủy diệt của họ chẳng hề ngủ.”

Để bảo vệ niềm tin khỏi các giáo lý giả, chúng ta trước hết phải xem xét đức tin của mình. Đừng nên chỉ đọc Kinh-thánh để rút ra những câu xác định những gì đúng mà chúng ta đa biết. Thay vào đó, nên đem tất cả mọi điều chúng ta tin để khảo sát đối chiếu với toàn bộ sự thật của Kinh-thánh. Những điều bạn tin có chắc chắn nằm trong Lời của Thiên Chúa không? Nếu có ai hỏi, “Hãy nói cho tôi về Kinh-thánh,” thì bạn sẽ nói những gì? Nếu họ hỏi, “Tại sao phép báp-têm là quan trọng”? Bạn sẽ nói gì cho họ? Nếu bạn được hỏi để giải thích về lẽ đạo Ba Ngôi, bạn sẽ trả lời thế nào? Chúng ta cần được phủ che và đâm rễ sâu trong Lời Đức Chúa Trời để tạo được một mạng lưới tinh thần của đức tin nơi tâm trí mình. Thiên Chúa sẽ báo động về điều sai trật, hầu loại bỏ các điều không thật khỏi sự hiểu biết Lời Ngài của chúng ta.

Tại sao chúng ta muốn bảo vệ niềm tin mình? Thế gian có lẽ nói với bạn rằng chỉ cần bạn tin vào một điều nào đó là được rồi. Điều này không đúng. Khi chúng ta tin vào lẽ thật là Kinh-thánh, chúng ta được ngăn ngừa khỏi bị lường gạt bởi các tà thuyết. Được bảo vệ khỏi những kẻ công kích đức tin mình. Sẵn sàng để trả lời những ai thực lòng tìm kiếm lẽ thật. Có sức thuyết phục trong đời sống biểu thị và hình thành của điều chúng ta tin. Giàu mạnh trong mọi liên kết cá nhân với Đấng Christ. Chúng ta bị bao quanh bởi những kẻ hăm hở muốn nói với chúng ta rằng sự cứu rỗi căn bản dựa trên việc làm và các kinh luật, rằng Đấng Christ đã là một thầy giáo vĩ đại nhưng không phải là Con của Đức Chúa Trời, rằng Chúa Giê-su sẽ không tái lâm nữa, rằng lễ báp-têm là sự đòi hỏi duy nhất để được giải cứu. Tuy nhiên, nếu những giá trị này không xuất xứ từ Lời của Đức Chúa Trời, thì chúng đang dính líu đến tà thuyết. Giu-đe nói cho chúng ta rằng những thầy giáo giả như, “Họ chè chén không biết xấu nên giống như những vết nhơ trong bữa tiệc thương yêu, chỉ biết lo cho chính mình; họ giống như những áng mây không nước bị gió cuốn trôi; họ giống như những cây không trái cuối thu, bị nhổ tận rễ, chết đến hai lần. Họ giống như những lượn sóng hoang, sủi bọt nhơ nhuốc của mình; giống như những vì sao lạc, đã được dành sẵn cho một chỗ trong sự tăm tối đời đời.” (Giu-de 1:12-13)

Trong một thế giới tràn đầy những sự giả ngụy, hãy để Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn đến mọi giải đáp mà bạn tìm kiếm. Hãy nhận biết những gì bạn tin!

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *