Tin Lành Có Phải Là Tôn Giáo Không?

Tin Lành Có Phải Là Tôn Giáo Không?

Khi dùng chữ Tin lành như cách bạn hỏi, tôi nghĩ phải hiểu 2 ý:

(1) Phương diện tổ chức (Hữu hình):

Bạn phải hiểu rằng khi nào có 2 người thì phải có tổ chức. Vì vậy chữ Tin lành mà bạn dùng cũng có nghĩa là một tổ chức nơi đó rao giảng giáo lý về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêxu. Đó là ý nghĩa của chữ tôn giáo.

(2) Phương diện tín lý (Vô hình):

Rôma 1:16-17 giải thích Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Ngay 2 chữ ‘Tin Lành” cũng đã nói lên ý nghĩa Tin Lành không phải là tôn giáo.

Tuy nhiên, khi bạn nghe giảng Tin lành, thì không phải mời bạn vào tổ chức Tin lành, nhưng là mời bạn tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu. Sau khi tin Chúa Giê-xu, bạn nên gia nhập vào Hội thánh Tin lành để học hỏi thêm giáo lý Tin lành.

Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể nói: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!”

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu. Thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài – Giăng 1:12. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa.

Quý vị cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh và chúc mừng quý vị gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *