Chương 3: Thời Kỳ Hiện Đại Và Tôn Giáo Của Sa-tan (Phần 7)

Chương 3: Thời Kỳ Hiện Đại Và Tôn Giáo Của Sa-tan (Phần 7)

IV. Sự Nổi Lên và Sụp Đổ của Tôn Giáo Ba-by-lôn

Kể từ chương trình cứu rỗi vĩ đại trong Sáng Thế 3:15 được thiết lập, thế giới đã bị chia cắt thành hai nhóm, và điều này vẫn còn tiếp tục đến ngày hôm nay. Hai nhóm này là con cái của Đức Chúa Trời và con cái của Sa-tan (1 Giăng 3:10). Giữa hai nhóm này là một cuộc chiến thuộc linh cho đến ngày tận thế.

Tôn giáo của Sa-tan bắt đầu từ tôn giáo Ba-by-lôn. Nó đã sản sinh và ảnh hưởng nhiều tôn giáo trên thế giới, và gần đây nó tiếp tục trong Phong trào Thời Đại Mới và Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo. Đặc biệt, Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo là hình thức cuối cùng của tôn giáo Ba-by-lôn, và chính Chúa Giê-su đã nói tiên tri về nó khoảng 2000 năm trước. (Ma-thi-ơ 24:4-5, 24) “Lúc đó nếu ai nói với các con: ‘Này, Chúa Cứu Thế đang ở đây’ hay ‘ở đó’ (nghĩa là: Chúa Cứu Thế ở trong Ấn Độ giáo hoặc Phật giáo), thì đừng tin. Vì các Chúa Cứu Thế giả (các Chúa Cứu Thế trong các tôn giáo khác) và tiên tri giả (các lãnh đạo tôn giáo tuyên bố và dạy về Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo, nói rằng Cơ Đốc giáo và các tôn giáo khác là giống nhau) sẽ xuất hiện làm nhiều dấu lạ, phép mầu lớn (điều này báo trước rằng sự ảnh hưởng của họ sẽ rất lớn) để lừa dối và nếu có thể được, họ lừa gạt ngay cả những người được chọn”. Chúa Giê-su đã cho chúng ta biết rằng: Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo sẽ xuất hiện ngay trước khi Chúa Giê-su trở lại lần hai, và thậm chí những Cơ Đốc Nhân được chọn và định sẵn để được cứu sẽ bị cám dỗ và sa ngã bởi sự dạy dỗ sai trật này.

Đối với lời tiên tri này, sau Phong trào cải chánh giáo hội, Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo, ảnh hưởng bởi Thời đại ánh sáng (thế kỉ 16 và 17) và Chủ nghĩa duy lý (thế kỉ 18 và 19), đã bắt đầu nảy chồi trong Cơ Đốc giáo. Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo xuất hiện từ bên trong Cơ Đốc giáo nên diện mạo bên ngoài của những người theo nó trông giống vơi những Cơ Đốc Nhân. Nhưng bản chất thật của nó là tôn giáo của Sa-tan, ôm lấy thuộc linh của Sa-tan có nguồn gốc từ tôn giáo Ba-by-lôn. Ngoài ra, nó còn làm biến chất Phúc âm của Chúa Giê-su ngay trong lòng Cơ Đốc giáo, pha trộn Cơ Đốc giáo với các tôn giáo khác cách khéo léo và hợp lý. Đó là lý do tại sao Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo có một sức ảnh hưởng và huỷ hoại lớn vượt xa sức tưởng tượng.

Chúa Giê-su đã bày tỏ trước cho sứ đồ Giăng rằng Phong trào đa nguyên tôn giáo sẽ xuất hiện trước khi Ngài trở lại. “Kìa, tôi nhìn thấy một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa cầm một cái cung và được ban cho một mão. Người ra đi như người chiến thắng để chinh phục” (Khải Huyền 6:2). Con ngựa trắng trước hết chỉ về con ngựa sẽ được Chúa Giê-su, Vua trên muôn vua, cưỡi khi Ngài trở lại (Khải Huyền 19:11). Tuy nhiên, lời tiên tri ở đây chỉ về: Người cưỡi ngựa hoá trang thành Chúa Giê-su và cưỡi trên một con ngựa trắng giống như một vị vua đầy quyền lực. Người này sẽ có một sự ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, và cám dỗ nhiều con cái của Đức Chúa Trời cùng sở hữu họ trong tay. Khải Huyền chương 17 và 18 cũng nói tiên tri rằng: quyền lực này sẽ bị suy yếu và sụp đổ vào thời kỳ cuối của bảy năm Đại Nạn, ngay trước khi Chúa Giê-su ngự xuống thế gian lần hai.

Trong Khải Huyền chương 17 và 18, Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo được nói đến như một ‘Đại Dâm Phụ’, ‘Ba-by-lôn lớn’ và ‘Mẹ của các kỹ nữ’. Tôn giáo By-by- lôn đóng vai trò là mẹ của tất cả các tôn giáo trên thế giới cho đến ngày hôm nay. Và vào thời kỳ cuối cùng, tất cả các tôn giáo trên thế giới hội tụ thành một tôn giáo – Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo. Khi ngày tận thế đến, nó sẽ bị huỷ diệt. Chúng ta sẽ nghiên cứu chủ đề này xa hơn dựa vào Kinh Thánh.

 

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *