Chương 2: Sự Phát Triển của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 1)

Thời Kỳ Hiện Đại Và Tôn Giáo Của Sa-tan

Chương 2: Sự Phát Triển của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 1)

“Ngoài Ta ra, các ngươi không được thờ các thần khác. Các ngươi không được làm cho mình tượng theo hình dạng của bất cứ vật gì ở trên trời cao, ở trên mặt đất hay ở dưới nước. Các ngươi không được sấp mình thờ phượng các tượng ấy; vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đức Chúa Trời kỵ tà. Ta hình phạt con cháu cho đến thế hệ thứ ba, thứ tư vì tội khước từ Ta của tổ tiên họ”

(Xuất Hành 20:3-5)

I. Giới Thiệu

Nếu chúng ta nghiên cứu các tôn giáo trên thế giới ban đầu chúng có vẻ khác nhau, nhưng cuối cùng lại rất giống nhau. Ví dụ: về mặt địa lí các tôn giáo cách xa nhau nhưng tất cả các tôn giáo trên thế giới đều có các hình tượng của con rắn, con rồng, và rắn hổ mang như là những biểu tượng tôn giáo của họ. Con rồng và con rắn đại diện cho con người thật của Sa-tan (Khải Huyền 20:2), và chúng trở thành những đối tượng tối cao của sự thờ phượng ở nhiều tôn giáo khác nhau từ Đông sang Tây.

Khi các tôn giáo phát triển, các hình tượng của Sa- tan cũng trở nên đa dạng. Các hình ảnh của nhiều loài vật khác nhau như voi, sư tử, bò, khỉ, v.v… được thêm vào, và các tôn giáo bày tỏ hành động thờ phượng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao. Khi các tôn giáo được phát triển thành những ‘tôn giáo tiến bộ’, hình tượng nữ thần của sự thương xót, khoan dung, và cầu thay được thêm vào. Tất cả những điều này là cơ sở chứng minh rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới có nền tảng trên tôn giáo Ba-by-lôn, và thực tế những người theo các tôn giáo này đang thờ phượng Sa-tan và ma quỷ, tức là con rồng và con rắn.

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu các tôn giáo lớn trên thế giới. Khi chúng ta quan sát các đối tượng của sự thờ phượng và các hình tượng mà tín đồ Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo tín ngưỡng, chúng ta có thể kết luận rằng họ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tôn giáo Ba-by-lôn. Ngoài ra, trong quá trình phát triển lúc ban đầu của Cơ Đốc giáo, những Cơ Đốc Nhân đầu tiên không có khả năng cắt đứt cách hoàn toàn với tôn giáo Ba-by-lôn vì tôn giáo này đã ăn sâu gốc rễ trong vùng, và họ đã đi đến chỗ thoả hiệp với tôn giáo Ba-by-lôn. Kết quả là Cơ Đốc giáo ban đầu cuối cùng đã bị bóp méo khi nó tiếp thu các yếu tố của tôn giáo Ba-by-lôn. Chúng ta hãy xem xét sức ảnh hưởng của tôn giáo Ba- by-lôn trên toàn thế giới nhiều như thế nào. Chúng ta là những Cơ Đốc Nhân được phước vì chúng ta có thể nắm bắt được hình dạng thật của Sa-tan một cách chính xác và có được khả năng phân biệt thuộc linh.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *