Nhà Thờ Tin Lành Vũng Tàu

Địa chỉ: 164 Ba Cu, P.3, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 385-3122; 353-3280

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Hoàng Thanh Lâm

091-413-7870, thanhlamhoangnguyen@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Phước Lộc

093-803-4600, 0121-285-8685

npllloc@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA