Nhà Thờ Tin Lành Bình Giã

Địa chỉ: 251 Bình Giã, P. 8, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 381-1555

Quản nhiệm: MsNc Lê Văn Phụng

097-502-7051, blessingphung@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Hữu Mỹ

098-975-3499

hoangviethoanganh@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA