Nhà Thờ Tin Lành Tuy An

Địa chỉ: 120 Lê Thành Phương, TT. Chí Thạnh, H. Tuy An, Phú Yên

Điện thoại: (057) 376-7800

Quản nhiệm: MS Lê Minh Kính

097-910-9225, kinhle65@yahoo.com.vn

Phụ tá: TĐ Lê Nguyễn Yên Đông

Số điện thoại: 0168-392-3262

 

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA