Nhà Thờ Tin Lành Trương Minh Giảng

Địa chỉ: 16-18 Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3
Điện thoại: (08) 3931-7730
Email: ht_tmg@yahoo.com
Quản nhiệm: MS Võ Đông Thu
Điện Thoại: 091-806-4970
Email: timothe53@gmail.com
Phụ tá: MsNc Châu Bảo Quốc
Điện Thoại: 093-817-4052
Phụ tá: MsNc Nguyễn Đức Vĩnh An
Điện Thoại: 090-923-7005
Email: vinhan151@yahoo.com

tmg

TÔI MUỐN TIN CHÚA