Nhà Thờ Tin Lành Lương Nhữ Học

Địa chỉ: 227-233 Lương Nhữ Học, P. 12, Q. 5
Điện thoại: (08) 3853-5336; Fax: (08) 3855-2631
Email: lnhchurch1954@gmail.com

Quản nhiệm: NTĐ Tô Ngân

Số Điện Thoại: 091-390-3982

Email: tabithatn@yahoo.com.hk

Phụ tá: MsNc Lý Gia Trung

0121-265-8587; leejinzhang@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Phùng Tụng Cơ

090-781-3580; phungtungco@yahoo.com

Phụ tá: NTĐ Võ Thị Xuân Oanh

090-854-6934; xuanoanh@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA