Nhà Thờ Tin Lành Trần Cao Vân

Địa chỉ: 291/3 Trần Cao Vân, P. Sơn Hà, Q. Thanh Khê
Điện thoại: 0511 371.4411

Quản nhiệm: MsNc Lương Mạnh Hà

098-895-7345, hadaniel134@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Trần Ngọc Ánh

090-647-5525, tranngocanh0511@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA