Nhà Thờ Tin Lành Tân An

Địa chỉ: 56 Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê
Điện thoại: 0511-382-3283. Fax: 0511-364-6770

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Hải Bằng

098-305-0532, haibang0505@yahoo.com.sg

Phụ tá: MsNc Võ Quang Nhật

091-834-7397, voquangnhat@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA