Nhà Thờ Tin Lành Tô Hiến Thành

Địa chỉ: 453 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10
Điện thoại: (08) 3865-4276

Quản nhiêm: MS Phạm Trọng Huy

Số điện thoại: 091-984-2430

Email: mshuyhiep@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Trần Long Quang

Số điện thoại: 091-363-1946 hoặc (08) 6269-4459

Email: taythanhchurch@gmail.com

Phụ tá: MsNc Lê Đức Trịnh

Số điện thoại: 090-309-2313

Email:  jehovajire@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA