Nhà Thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: 314 Ngô Quyền, P. 8, Q. 10

Điện thoại: (08) 3855-5171

Quản nhiệm: MS Nguyễn Ngọc Dũng

Điện thoại: 091-811-2435

Email: msdungnguyen55@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Nguyễn Công Minh Sơn

Điện thoại: 090-555-0144

Điện thoại: minhson57@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Huỳnh Khương Thọ

Điện thoại: 098-330-9191

Email:huynhkhuongtho65@yahoo.com.vn

ngtp

TÔI MUỐN TIN CHÚA