Nhà Thờ Tin Lành Tiên Thọ

Nhà Thờ Tin Lành Tiên Thọ

Địa chỉ: Thôn 1, xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước
Điện thoại: (0501) 389-6091

Quản nhiệm: MsNc Đỗ Văn Trí

Số điện thoại: 090-287-7499

Email: vantrido@yahoo.com

Hình ảnh:

1

TÔI MUỐN TIN CHÚA