Nhà Thờ Tin Lành Thuận Mỹ

Địa chỉ: 8/4 An Khương Thới, Ấp Bình Trị 1 X. Thuận Mỹ, H. Châu Thành
Điện thoại: (072) 387-9111

Quản nhiệm: MS Ngô Văn Kiếm

Số điện thoại:091-722-3985

Email: mucsukiem@gmail.com

Hình ảnh

tm

TÔI MUỐN TIN CHÚA