Nhà Thờ Tin Lành Tân An

Địa chỉ: 78A Huỳnh Hữu Thống P. 3, TP. Tân An
Điện thoại: (072) 382-6783; 355-2988
Email: httltananlongan@yahoo.com

Quản nhiệm: MsNc Trần Công Thành

Số điện thoại:091-8145898

Email:tcongthanh@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Ngô Hồng Quân

Số điện thoại:090-827-7000

Email: ngo_hongquan@yahoo.com

Hình ảnh:

ta

TÔI MUỐN TIN CHÚA