Nhà Thờ Tin Lành Thanh An

Địa chỉ: Thôn 1, xã Thăng Hưng, H. Chư Prông, Gia Lai

Điện thoại: (059) 625-0228

Quản nhiệm: MS Võ Minh Hùng

Số điện thoại: 090-510-1747, vominhhung@yahoo.com

Phụ tá: MS Phạm Văn Phúc

Số điện thoại: 098-861-7654, amabuungoc@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Ksor Alil

Số điện thoại: 0129-641-176

Hình ảnhNNHTThanhAn

 

TÔI MUỐN TIN CHÚA