Nhà Thờ Tin Lành Tân Phú

Địa chỉ: Ấp Tân Xuân, Xã Tân Phú, H. Tân Phú Đông

Điện thoại: (073) 353-0079

Quản nhiệm: MsNc Đặng Trường Cửu

Số điện thoại:091-723-8804

Email: dtruongcuu@gmail.com

Hình ảnh

tải xuống

 

 

 

 

 

TÔI MUỐN TIN CHÚA