Nhà Thờ Tin Lành Cái Bè

Địa chỉ: 194 Trương Công Định, khu 2, TT. Cái Bè, H. Cái Bè

Điện thoại: (073) 392-3063

Quản nhiệm: MS Nguyễn Ngọc Sáng

Số điện thoại:(073) 388-1851 hoặc 091-881-8320

Email: mssang_thu@ymail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA