Nhà Thờ Tin Lành Soi Nga

Địa chỉ: Thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân, Phú Yên

Kiêm nhiệm: MS Võ Hoàng Phong

Số điện thoại: 098-960-7119

Phụ tá: TĐ Mang Khóa

Số điện thoại: 098-538-5944

Email: khoanhanphong@yahoo.com.vn

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA