Nhà Thờ Tin Lành Quảng Điền

Nhà Thờ Tin Lành Quảng Điền

Chi hội QUẢNG ĐIỀN

Địa chỉ: TT. Sịa, xã Quảng Phước, H. Quảng Điền, TP.Huế
Điện thoại: 054 3544351

Quản nhiệm: MS Nguyễn Lập

097-719-2877 sncnguyenlap_httlsia@yahoo.com.vn

HTQuangDien

TÔI MUỐN TIN CHÚA