Nhà Thờ Tin Lành Huế

Nhà Thờ Tin Lành Huế

Địa chỉ: 16 Nguyễn Du, P. Phù Cát, TP. Huế
Điện thoại: 054 3518078

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Hữu Thượng Thanh

090-554-5821 nguyenhuuthuongthanh@gmail.com

Ptá: TĐ Ngô Văn Thấn

090-230-8135

ngovanthan77@gmail.com

nguonphuoc.nguonphuoc@gmail.com

NTHue

TÔI MUỐN TIN CHÚA