Nhà Thờ Tin Lành Quảng Điền

Địa chỉ: TT. Sịa, xã Quảng Phước, H. Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế
Điện thoại: (054) 355-4351

Quản nhiệm: MsNc Trần Ngọc Ánh

Điện thoại: 090-647-5525

Email: tranngocanh0511@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA