Nhà Thờ Tin Lành Huế

Địa chỉ: 16 Nguyễn Du, P. Phù Cát, TP. Huế
Điện thoại: 054 3518078

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Hữu Thượng Thanh

Điện thoại:  090-554-5821

Email:nguyenhuuthuongthanh@gmail.com

Ptá: TĐ Ngô Văn Thấn

Điện thoại:  090-230-8135

Email:ngovanthan77@gmail.com

Email:nguonphuoc.nguonphuoc@gmail.com

Hình ảnh:

1

TÔI MUỐN TIN CHÚA