Nhà Thờ Tin Lành PleiKu

Nhà Thờ Tin Lành PleiKu

Địa chỉ: 7/3 Phạm Văn Đồng, P. Tây Sơn, TP. PleiKu
Điện thoại: (059) 371-7134

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Tường Lanh

Số điện thoại: 098-428-2712

Email: lanhloi@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA