Nhà Thờ Tin Lành Phụng Hiệp

Địa chỉ: 713 Hùng Vương, KV. 5, P. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Hậu Giang
Điện thoại: (0711) 386-6519

Quản nhiệm: MS Nguyễn Văn Danh

Số điện thoại: 090-669-5170;

Email: pray_for_vietnam@yahoo.com

Hình ảnh:

1

TÔI MUỐN TIN CHÚA