Nhà Thờ Tin Lành Long Mỹ

Địa chỉ: 171 QL.61 B, ấp 4, TT. Long Mỹ, H. Long Mỹ, Hậu Giang
Điện thoại: (0711) 387-2506; 361-0807
Email: longmychurch@yahoo.com.vn

Quản nhiệm: MS. Lê Duy Linh

098-367-8763

Phụ tá: TĐ Thái Thiên Phúc

0166-851-1919, phuckhoa1202@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA