Nhà Thờ Tin Lành Phú Lâm

Địa chỉ: 716A Hậu Giang, P. 12, Q. 6
Điện thoại: (08) 3875-0695
Email: htphulam@yahoo.com
Quản nhiệm: MS Phan Quang Trung
Điện thoại: 098-333-4759
Email: mspqtrung2009@gmail.com
Phụ tá: MsNc Trương Duy Từ
Điện thoại: 098-461-7760, (08)3861-8415
Phụ tá: MsNc Đào Minh Hồng Ân
Điện thoại: 090-784-6403,
Email:theochuadencung@gmail.com
nha_tho_phu_lam
TÔI MUỐN TIN CHÚA