Nhà Thờ Tin Lành Phong Thử

Nhà Thờ Tin Lành Phong Thử

Địa chỉ: Thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, H.Điện Bàn
Điện thoại: (0510) 374-1791
Email:

Quản nhiệm: MsNc Bùi Hùng

093-813-6315, hstl_buihung@yahoo.com

 

Hình ảnh

 

TÔI MUỐN TIN CHÚA