Nhà Thờ Tin Lành Hội An

Nhà Thờ Tin Lành Hội An

Địa chỉ: 114 Phan Châu Trinh, P. Cẩm Phô, Tp. Hội An
Điện thoại: (0510) 386-1788
Email:

Qủan nhiệm: MsNc Nguyễn Công Tâm Thiện

090-738-7808, tamthien66@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Nguyễn Việt Hòa

090-519-3191, hoa_nv1909@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA