Nhà Thờ Tin Lành Phan Rí

Địa chỉ: Thôn Bình Thủy, X. Phan Rí Thành, H. Bắc Bình, Bình Thuận
Điện thoại: (062) 386-2823

Quản nhiệm: MS Phan Tài

Số điện thoại:093-741-4237

Email: bao_nangtl@yahoo.com.vn

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA