Nhà Thờ Tin Lành Ngãi Giao

Địa chỉ: 316 Hùng Vương, (A15), TT. Ngãi Giao, H. Châu Đức
Điện thoại: (064) 388-1102

Quản nhiệm: MS Điểu Thời

091-361-1190

Phụ tá: MsNc Huỳnh Tấn Đức – 097-807-0231

Phụ tá: MsNc Đào Ngọc Ẩn – 0169-596-2976

Phụ tá: TĐ Dương Văn Dũng – 090-243-4151

Phụ tá: TĐ Điểu Êli – 0126-324-2848

TÔI MUỐN TIN CHÚA