Nhà Thờ Tin Lành Mỹ Tho

Địa chỉ: 8 Nguyễn Trãi, P.7, TP. Mỹ Tho

Điện thoại: (073) 387-7574

Quản nhiệm: MS Phạm Thanh Loan

Số điện thoại:091-899-3985

Email: msloanphamthanh@yahoo.com

Phụ tá: MS Nguyễn Văn Thưởng

Số điện thoại:098-483-4513

Hình ảnh:

mt

TÔI MUỐN TIN CHÚA