Nhà Thờ Tin Lành An Hữu

Địa chỉ: 2/1A QL.1A, ấp 1, X. An Hữu, H. Cái Bè

Điện thoại: (073) 382-1182

Quản nhiệm: MS Lê Văn Tường

Số điện thoại:091-870-5498

Email: mslvtuong@gmail.com

Phụ tá: TĐ Nguyễn Minh Nhựt

Số điện thoại:0167-762-7000

Hình ảnh

anhuu

TÔI MUỐN TIN CHÚA