Nhà Thờ Tin Lành Minh Lương

Địa chỉ: 836, tổ 2, KP Minh Long, TT. Minh Lương, H. Châu Thành
Điện thoại: (077) 383-6293

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Hữu Dũng

Số điện thoại:097-622-3440
Email: davit_ng@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Lê Văn Hiếu

Số điện thoại:0164-856-7965

Email: hieule26@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA