Nhà Thờ Tin Lành Lang Minh

Địa chỉ: Ấp Đông Minh, X. Lang Minh, H. Xuân Lộc
Điện thoại: (061) 374-9210

Quản nhiệm: MS Nhu Siol

Điện Thoại: 097-329-6446

Phụ tá: TĐ Huỳnh Tấn Tài

Điện Thoại: 097-523-4637

langminh

TÔI MUỐN TIN CHÚA