Nhà Thờ Tin Lành Gia Ray

Địa chỉ: Ấp Gia Hòa, X. Xuân Trường, H. Xuân Lộc

Quản nhiệm: MS Điểu Văn Đặng

ĐT: (061) 375-2814

Phụ tá: TĐ Văn Ninh

ĐT: 097-803-8402

Phụ tá: TĐ Nguyễn Kỳ Long

097-879-8440

GiaRay1

TÔI MUỐN TIN CHÚA