Nhà Thờ Tin Lành Kế Sách

Địa chỉ: 52 Tỉnh lộ 1, TT. Kế Sách, H. Kế Sách
Điện thoại: (079) 387-6170
Quản nhiệm: MS Hồ Nguyên Kha

Số điện thoại:091-382-1603

Email:hnkvn@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Lê Cao Sơn

Số điện thoại:097-758-3323

Email: lecaosonbin@yahoo.com

Hình ảnh:

KeSach_top

TÔI MUỐN TIN CHÚA