Nhà Thờ Tin Lành An Lạc Tây

Địa chỉ: Ấp An Phú, xã An Lạc Tây, H. Kế Sách
Điện thoại: (079) 387-8119

Quản nhiệm: MS Trần Hiếu Nghĩa

Số điện thoại: 090-999-5262

Email: msnghia09@gmail.com

Ptá: TĐ Châu Thanh Thiên Ngọc

Số điện thoại:093-903-4399

Hình ảnh

an lac tay

TÔI MUỐN TIN CHÚA