Nhà Thờ Tin Lành Giao Hòa (An Hóa)

Địa chỉ: 187 ấp Hòa An, X. Giao Hòa H. Châu Thành
Điện thoại: (075) 386-5119

Quản nhiệm: MS Trương Thanh Thiên Ân 

Số điện thoại:093-760-8424

Email: truongthienan@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Võ Ái Nhật

Số điện thoại:090-974-5274

Email: voainhat@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA