Nhà Thờ Tin Lành Bình Đại

Địa chỉ: 231/C KP. 3, TT. Bình Đại, H. Bình Đại
Điện thoại: (075) 385-1064

Quản nhiệm: MS Huỳnh Tấn Sĩ

Số điện thoại: 0169-678-3698

Email:  mstansihuynh@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Huỳnh Phan Long

Số điện thoại:090-808-8655

 

Hình ảnh

bd

TÔI MUỐN TIN CHÚA