Nhà Thờ Tin Lành Đồng Phú

Địa chỉ: 17/2 Ấp Thuận Long, xã Đồng Phú, H. Long Hồ, Vĩnh Long

Điện thoại: (070) 385-9815

Quản nhiệm: MS Nguyễn Trung Thông

Số điện thoại:091-839-8626

Email: msthongdst@yahoo.co.uk

Hình ảnh

dpvl

 

TÔI MUỐN TIN CHÚA