Nhà Thờ Tin Lành Cù Là

Địa chỉ: KP. Minh Lạc, TT. Minh Lương, H. Châu Thành
Điện thoại: (077) 383-6805; 391-1903

Quản nhiệm: TĐ Nguyễn Thiên Lãm

Số điện thoại:098-530-8410

Email: thienlam102@hotmail.com

 

 

Hình ảnh

cula

TÔI MUỐN TIN CHÚA