Nhà Thờ Tin Lành Chiên Đàn

Nhà Thờ Tin Lành Chiên Đàn

Địa chỉ: Thôn Đông An, P. Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 384-5315
Email:

Quản nhiệm: MS Mã Phúc Thanh Tươi

090-562-0628, tuoima@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA